از طریق فرم زیر میتوانید درخواست کلاس خصوصی آنلاین بدهید.

هزینه کلاس های خصوصی آنلاین آکسبورد هر جلسه 25000 تومان میباشد.

در کلاس های خصوصی آنلاین آکسبورد از منابع مختلفی مطابق با نیاز شما استفاده میشود تا هرچه بهتر و سریعتر شما به هدف مورد نظر خودتون برسید.

در ابتدا یک جلسه برگزار خواهد شد تا اعتماد شما نسبت به کیفیت کلاس های آنلاین ما کسب گردد سپس برای کلاس های آتی مبلغ 10 جلسه کلاس در ابتدا دریافت میشود و بعد کلاس ها در زمان مقرر برگزار میشوند.