وبلاگ

زمان حال ساده | گرامر present simple

زمان حال ساده

در این درس قصد دارم تا گرامر زمان حال ساده یا گرامر present simple در انگلیسی رو براتون تدریس کنم. باشد که دیگر این زمان شما را نرنجاند. زمان simple present یکی از زمان‌های زبان انگلیسی و ساده‌ترین آنها است. در ادامه این درس به کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی می‌پردازیم. قبل ازینکه شروع کنیم آموزش رو باید بهتون بگم که لطفا زمان‌های انگلیسی رو با کاربرد‌هاشون یاد بگیرید و نه با ترجمه آنها در فارسی!!! همچنین در انتها شما میتونید زمان حال ساده انگلیسی pdf را هم دانلود کنید.

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

ساختار حال ساده مثل اسم‌ش ساده هست و اصلا اذیت‌تون نمی‌کنه. یکم توجه کنید به مثال‌های زده شده دیگه تمومه!

Sub + verb + rest.

فاعل + فعل + بقیه جمله.

فعل: فعل در این زمان در حالت پایه (base form) خودش استفاده میشه.

I work in Tehran.

فاعل: فاعل در این زمان وقتی سوم شخص باشد به فعل s/es می‌چسبد! خب پس اگر فاعل ما she/he/it بود فعل ما s/es سوم شخص می‌گیره.

She lives next to that shop.

برای راحت کردن کار هروقت یک فعل به یکی از حروف ss, -x, -sh, -ch- تمام شود، بجای s از es استفاده می‌کنیم.

he passes, she catches, he fixes, it pushes.

البته یه نکته دیگه هم داریم برای اون فعل هایی که به y ختم میشوند. اگر فعلی به y ختم بشه و بخوایم سوم شخص کنیم، y رو به ies تبدیل می‌کنیم.

fly –> flies, cry –> cries

ولی دوباره یه نکته دیگه داریم اینجا!!! دقت کنید! اگر قبل از y ما vowel (صدا) داشته باشیم این y تغییر نمی‌کنه.

play –> plays, pray –> prays

تخفیف کلاس آنلاین off20 : شرکت در کلاس آنلاین انگلیسی

سوالی کردن وجه حال ساده

برای سوالی کردن این زمان باید به دو چیز دقت کرد! یکی فعل و دیگری فاعل جمله چی هست.

1- فعل ما اگر از دسته افعال be بود یعنی اگر am/is/are بود، فقط و فقط این am/is/are رو میاریم اول جمله، حواستون باشه که سوم شخص is میگیره و برای فاعل جمع (دو یا بیش از دو نفر) یا you از are استفاده می‌کنیم.

am/is/are + sub/فاعل + rest/بقیه جمله?

Is she lazy?

Are you from Iran?

Am I that bad?

2- وقتی فعل اصلی داشته باشیم مثل work، اگر فاعل I و you و دو نفر یا بیشتر بود از do برای سوالی استفاده می‌کنیم و اگر سوم شخص یا he و she و it بود از does برای سوالی استفاده می‌کنیم و حواسمون باید باشه وقتی از does استفاده می‌کنیم دیگه s/es سوم شخص رو از فعل برمیداریم!!!

Do/does + sub/فاعل + verb/فعل + rest/بقیه?

Do you live here?

Do they teach English?

Does this mean nothing to you?

Does she work here?

منفی کردن

برای منفی کردن زمان حال ساده هم ما باید به فعل دقت کنیم آیا فعل ما am/is/are هست یا نه فعل اصلیه!

1- فعل am/is/are: برای منفی کردن جملاتی که am/is/are داریم از not بعد از am/is/are استفاده می‌کنیم.

she is fine. => She is not (isn’t) fine.

It is great. => It is not (isn’t) great.

You are a good student. => You are not (aren’t) a good student.

I am late. => I am not late. or I’m not late.

2- فعل اصلی: برای منفی کردن جملاتی که فعل اصلی دارند از do not و does not استفاده می‌کنیم که در حالت محاوره تبدیل به don’t و doesn’t میشه!

کاربردهای زمان حال ساده

بیان وضعیت کنونی

شما دوست عزیزم برای اینکه وضعیت هایی که برای الان صادق هستند  و یا دائمی (حتی بنظر دائمی) رو بااین زمان باید بکار ببرید. مثلا:

She lives with us. (با ما زندگی می‌کنه)

I’m a student.

I’m 16.

بیان حقایق کلی و واقعیت های علمی

هر چیزی که از نظر علمی اثبات شده هست و همیشگی هست رو با این زمان بیان می‌کنیم. چرا؟ چون همیشه وجود دارند و صادق هستند.

The sun rises in the east.

The human body contains 206 bones.
Light travels at almost 300,000 kilometers per second.

بیان کارهای تکرار شونده و روزمره در زمان حال

خب این یکی که همیشه شما شنیدید! استفاده از زمان حال ساده برای بیان عادت‌ها، روتین و چیزهایی که تکرار میشن. مثلا سر کار رفتن یه چیز روتین هست.

I go to work by bus.

I work for John.

He studies English every day.

I play football every weekend.

تعریف کردن!

زمانی که میخواهیم داستان، خلاصه داستان، خلاصه فیلم یا کتاب رو بگیم هم از حال ساده استفاده می‌کنیم.

 

برای آینده!

ما در دو حالت از حال ساده برای اشاره به آینده استفاده می‌کنیم. یکی وقتی جدول زمانی برای انجام کار وجود داشته باشه. مثلا فیلم ساعت فلان شروع میشه یا قطار این ساعت حرکت میکنه اینها چون براساس یک نظم و جدول زمانی مشخص هستند برای همین از زمان حال ساده برای بیان‌شون استفاده می‌کنیم.

The bus leaves at 6 a.m.

The train arrives at 8:30.

The movie starts at 5.

حالت دوم این است که در جمله‌واره‌های قیدی زمان استفاده بشه که به آینده اشاره میکنه. بعد از کلمات زیر برای اشاره به آینده از حال ساده استفاده می‌کنیم.

When, after, before, if, unless

I’ll call you when I get there.

I’ll talk to John when I see him.
You must finish your work before you go home.
If it rains we’ll get wet.
He won’t come unless you ask him.

Don’t forget to ring before you go.

در هر کاربرد و توضیح مثال برای زمان حال ساده انگلیسی زده شد که امیدوارم مفید بوده بشه و بهتون کمک کرده باشه تا در یادگیری زبان انگلیسی موفق باشید.

سوالی بود در قسمت کامنت بپرسید پاسخگو هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید