قوانین و شرایط وبسایت آکسبورد

  • پس از خرید دوره و محصولات مجازی، امکان بازگشت 50% مبلغ بصورت عمومی وجود دارد.
  • در مورد بعضی از محصولات ضمانت بازگشت وجه 100% وجود دارد که این مورد در صفحه محصول ذکر خواهد شد.
  • هر خرید برای تنها یک نفر بوده و در صورت مشاهده استفاده بیش از یک نفر، پشتیبانی محصول متوقف و از مراجع قضایی اقدام خواهد شد.