وبلاگ

معنی crack down به فارسی

فعل crack down

سلام دوستان عزیز، این شما و این یه درس جذاب دیگه! امروز قراره درباره فعل crack down صحبت کنیم و با کاربرد و معنی‌ش آشنا بشیم. این فعل دو کلمه‌ای به فارسی میشه “سختگیری بیشتری کردن، (بیشتر) تحت فشار گذاشتن.

یادگیری لغات انگلیسی کار مهمی هست پس به مثال‌های زیر توجه کنید و دقیق استفاده از این فعل را یاد بگیرید.

the government cracked down on dissidents.

دولت نسبت به مخالفان سختگیری بیشتری کرد.

 

مثال‌های بیشتر از لانگمن:

The government is determined to crack down on terrorism.

The police are cracking down hard on violent crime.

همانطور که در این دو مثال می‌بینید، فعل crack down حرف اضافه on می‌گیره.

Still, the response by state officials to the Mixteco unrest has been to launch negotiations rather than to crack down.

The story shows Lautro to be an unsentimental regulator with the power and will to crack down hard.

The immediate trigger for the protest is a parliamentary bill designed to crack down on illegal immigration.

President Clinton promptly announced a law to crack down on juvenile criminals and a new computer database to track gang activity.

The U. S. Department of Labor has cracked down on wage violations in the past four years.

دیدگاهتان را بنویسید