گرامر زبان انگلیسی با آکسبورد

آموزش گرامر زبان انگلیسی در وبسایت آموزشی آکسبورد بصورت رایگان و پولی ارائه می‌شود. سعی براین بوده و هست تا آموزش های گرامر زبان انگلیسی رایگان ما همگی جامع و کاربردی باشند و در صورت وجود هرگونه سوال پاسخگوی اشکالات شما خواهیم بود.

در این بخش به یکی از مهمترین های زبان انگلیسی یعنی گرامر می‌پردازیم. گرامر پایه و اساس زبان انگلیسی است که باعث می‌شود جملات ما معنی پیدا کنند. البته بسیاری از زبان آموزان عزیز بدلیل خشکی و ریتم مشابه از خواندن و یادگیری گرامر زبان انگلیسی فراری هستند.