در این صفحه شما دوست زبان آموز به دسته بندی آموزش‌های رایتینگ آیلتس دسترسی دارید که در اون ما کار رو برای شما آسون کردیم تا به راحتی به هر دسته بندی دسترسی کامل داشته باشید.

رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس آزمونی یک ساعته است که شما کاندید عزیز باید 2 تسک تعریف شده را کامل کنید. تسک 1 برای آزمون آکادمیک و آزمون جنرال متفاوت است ولی تسک 2 شباهت بیشتری به یکدیگر دارند.

رایتینگ آکادمیک

تسک 1 مرتبط با گزارش اطلاعات با استفاده از نمودارهایی است که در اختیار کاندیدا قرار می‌گیرد. هر شخص باید حداقل 150 کلمه بنویسد و برای انجام این تسک 20 دقیقه زمان دارد.

تسک 2 مقاله‌ای بلندتر باید بنویسید. در این تسک به شما نظر یا مشکلی داده میشود و شما باید در پاسخ به آن یادداشت کنید. در این مقاله منطقی بودن پاسخ شما و ساختاربندی متن بسیار اهمیت دارد. این مقاله باید 250 کلمه و در 40 دقیقه یادداشت شود.

رایتینگ جنرال

در تسک 1 جنرال، موقعیتی برای شما تعریف می‌شود که باید نامه‌ای با لحن دوستانه، نیمه-رسمی و رسمی یادداشت کنید. هر شخص باید حداقل 150 کلمه در 20 دقیقه بنویسد.

تسک 2 رایتینگ جنرال بسیار شبیه به تسک 2 رایتینگ آکادمیک است که شما باید در پاسخ به نظر یا مشکلی که داده میشود که باید مقاله‌ای 250 کلمه‌ای در 40 دقیقه یادداشت کنید. همچنین باید به منطقی بودن پاسخ خود و ساختار صحیح متن خود دقت کنید

نحوه نمره دهی رایتینگ ایلتس

هر کاندید نمره‌ای برای 4 حوزه متفاوت 2 تسک داده شده دریافت می‌کند که میانگین آن نمره رایتینگ ایلتس می‌شود. این 4 حوزه بسیار مهم عبارتند از:

  • انجام تکلیف
  •  انسجام و پیوستگی
  • منابع لغوی
  • منابع گرامر