فعل دو کلمه ای bail out | معنی bail out به فارسی | مثال و توضیحات کامل | آکسبورد

وبلاگ